NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS/

RATKAISU- JA VOIMAVARAKESKEINEN VALMENNUS

Tarjoan neuropsykiatrista valmennusta, joka pohjautuu ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen viitekehykseen. Neuropsykiatrisilla häiriöillä tarkoitetaan mm. Aspergerin oireyhtymää, ADHD/ADD, Touretten syndroomaa. Valmennusta voi hyödyntää myös henkilöt, joilla ei ole neuropsykiatrista häiriötä, kuten elämänhallinnan vaikeuksiin tai elämäntapa muutoksiin pyrkiessä. Valmennusta annan kaiken ikäisille, lapsesta aikuiseen.

Työskentelystä laaditaan ensimmäisellä tapaamisella valmennussuunnitelma, jossa määritellään yhdessä asiakkaan kanssa valmennuksen tavoitteet, valmennuksen arvioitu kesto, keinot jne. Valmennus voidaan toteuttaa myös koti- ja/ koulukäynnein, sekä tarvittaessa siihen voivat osallistua myös asiakkaan läheiset.

Valmennuksessa pyrin hyödyntämään laaja-alaista osaamistani sekä eri menetelmiä.